คณะกรรมการบริหาร

คุณกฤษณพน ปฏิมาวิรุจน์ (กรรมการผู้จัดการ)
คุณอรพรรณ เนยอิ่ม (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ)
คุณปติมา ปฏิมาวิรุจน์ (กรรมการ)

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

พาเลซ อร่อยทุกระดับ เคียงข้างทุกคน

ประวัติความเป็นมา

ริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัดตั้งขึ้นในปี 2515 โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตอาหาร เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ เนยสด “แดนนี่” เป็นสินค้าชนิดแรกที่ผลิตออกสู่ตลาด และประสบผลสำเร็จ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคในตลาด ต่อมาจำนวนผู้ย้ายถิ่นฐานจากต่างประเทศ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ขยายจำนวนเพิ่มขึ้น ประกอบกับความต้องการสินค้าที่หลากหลายชนิด ได้เปิดโอกาสให้บริษัทฯ ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านค้าส่ง และค้าปลีกอยู่เดิม ขยายช่องทางไปสู่การผลิตสินค้าอีกหนึ่งประเภทสู่ตลาด คือ น้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ตรา “จัมโบ้เอ” ในรูปแบบของน้ำผลไม้จากเมืองร้อน และเมืองหนาว

หลังการประสบความสำเร็จจาก “แดนนี่” และ “จัมโบ้เอ” บริษัทฯ ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ อาหารกระป๋อง ประกอบไปด้วย ข้าวโพดชนิดเม็ดและครีม มะเขือเทศปอกผิวชนิดลูก มะเขือเทศชนิดเข้มข้น แห้วในน้ำเกลือ ถั่วแดงหลวงและถั่วลันเตา น้ำเชื่อมเข้มข้นชนิดต่างๆ นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการพัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะอย่าง อันเป็นสูตรเฉพาะของแต่ละราย ตัวอย่างเช่น ผลิตซอสมะม่วงสำหรับประเทศญี่ปุ่น ซอสพิซซ่าสำหรับร้านพิซซ่า และจากการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง เดลี่ฟู้ดส์ ยังเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทย ที่พิมพ์ฉลากสินค้า ลงบนกระป๋องแทนการใช้กระดาษ และยังเป็นโรงงานแห่งแรกที่ผลิตกระดาษฉลุรองเค็ก อีกด้วย

ปัจจุบัน เดลี่ฟู้ดส์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่า 100 รายการ เพื่อตอบสนองความต้องการ ให้กับกลุ่มลูกค้าจำนวนมาก ได้แก่ กลุ่มฟ้าสฟู้ดส์ โรงแรม ภัตตาคาร เบเกอรี่ และสายการบิน ซึ่งจากประสบการณ์ของ บริษัทฯ ในด้านอาหาร และผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ และได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยม ในราคายุติธรรม จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ได้ก่อตั้งโรงงานแห่งที่สองที่ทันสมัย เพื่อผลิตครีมเทียมข้นหวาน ตรา “พาเลซ” และนมข้นหวาน ตรา “จัมโบ้ เอ” โดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในการผลิต ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน จากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตนมข้นมากกว่า 20 ปี ทำให้ท่านสามารถมั่นใจ ในคุณภาพ รสชาติ และความสะอาดถูกหลักอนามัย ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ใช้วัตถุดิบที่ได้คัดสรรเป็นอย่างดี ประกอบกับกรรมวิธีการผลิตใหม่ล่าสุดจากต่างประเทศ นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าของท่านเองอีกด้วย

ค่านิยมองค์กร

มีความซื่อสัตย์ ในการทำงาน ยึดมั่นในความถูกต้อง มีหลักการและเหตุผล ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา มีความยุติธรรม ไม่เอาเปรียบรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
การให้เกียรติคนอื่น การตระหนัก เข้าใจ ชื่นชม ยินดี ยอมรับนับถือ ยกย่องให้เกียรติในคุณค่า และความสำคัญของผู้อื่น
ความเชียวชาญ และภูมิใจในองค์กร มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญ ในงานของตนเอง เรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและภาคภูมิใจในองค์กร และผลิตภัณฑ์
มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ความทุ่มเท ที่จะทุ่มเททั้งกาย และแรงใจใน การทำสิ่งที่รับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จ โดยไม่ย่อท้อ หรือละทิ้งเมื่อประสบปัญหาและอุปสรรค์ในการ ปฏิบัติงาน
คำนึงถึงผู้อื่น และส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ สร้างความสามัคคี ให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน
การเป็นผู้นำ ภาวะผู้นำ พฤติกรรมที่แสดงออก ถึงความสามารถ ในการนำกลุ่ม ชักจูงผู้อื่น ให้ร่วมมือร่วมใจกับตน เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายที่กำหนด
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่จะต้องมี ความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด และมีความกล้าหาญ ที่จะรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกรรมที่ได้กระทำลงไป
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคคลที่มี ความคิดสร้างสรรค์ คิดแนวทางใหม่ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพ ในการทำงาน มุ่งสู่องค์กรแห่งวัฒนธรรม
มุ่งประสิทธิภาพที่เกินเป้าหมาย ล้ำเลิศ ประสิทธิภาพ มุ่งมั่น ทุ่มเท ทำงานอย่างสุดความสามารถ เพื่อความสำเร็จของงาน ที่สูงกว่าเป้าหมาย

แผนผังองค์กร

 

.