OEM นมข้นหวาน/นมข้นจืด


รับจ้างผลิตสินค้า
นมข้นหวาน/นมข้นจืด (OEM)

บริษัทเดลี่ฟู้ดส์มีบริการผลิตและจัดจำหน่ายนมข้นหวานและนมข้นจืดครบวงจร เริ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า การทดลองผลิตภัณฑ์และทำตัวอย่าง พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ยื่นขออนุญาตอ.ย. รวมทั้งการจัดส่งสินค้าและบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

บริการที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า: บริการพร้อมปรับให้เข้ากับความต้องการผลิตของแต่ละธุรกิจ


คุณภาพที่มั่นใจได้:

  • มีระบบควบคุมขั้นตอนการผสมผลิตภัณฑ์แบบอัตโนมัติ เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตามที่กำหนดก่อนส่งเข้าบรรจุ
  • มีเครื่องบรรจุที่ทันสมัยในห้องปลอดเชื้อ

 กำลังการผลิต:

ระบบขนส่งครอบคลุมทั่วประเทศ: วางใจได้ว่าสินค้าของคุณจะไปถึงมือผู้บริโภคได้ตามเวลา 


คลังสินค้าพร้อมรองรับ: คลังสินค้าขนาดใหญ่ที่ตอบสนองทุกกลุ่มธุรกิจ 


มืออาชีพและยืดหยุ่น: ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปีในธุรกิจ พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพเรื่องการจัดเก็บสินค้า และจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั่วประเทศรับผลิตแม้จำนวนน้อย: เพื่อลดปัญหาการจัดเก็บสินค้า และเงินทุนหมุนเวียนของคุณ