ผู้โชคดีได้รับรางวัล พาเลซ “คนทะลุล้าน” ครั้งที่ 29-30

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความพูดว่า อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า