101
ฟิล์ม/ฟอยล์

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหารมั่นใจ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

ฟิล์ม

หมวดหมู่สินค้า : ฟิล์ม/ฟอยล์
รายละเอียดสินค้า :

เพื่อใช้ห่อหุ้มอาหาร และเป็นการถนอมอาหารด้วย เพื่อให้อาหารสะอาด ปลอดภัย 

Packing
- Packing : 1x6 roll
- Dimension : 30 cm. x 600 m.
- Gross Wt. (kg) : 17 kg.

Shop Online

PalacePalacePalacePalacePalacePalace